157 3

Odbranjen prvi master rad na Fakultetu bezbjednosnih nauka – Gordan Milošević

Dana 14.07.2020. godine u 12.00 časova na Fakultetu bezbjednosnih nauka, kandidat Gordan Milošević obranio je master rad pod nazivom: „Uticaj pošumljavanja na ekološku bezbjednost u Republici Srpskoj“, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Jasmina Gačić, mentor.
2. Doc. dr Predrag Ćeranić, predsjednik.
3. Doc. dr Velibor Lalić, prvi član.
4. Doc. dr Dragomir Jovičić, drugi član.

Komisija je jednoglasno ocijenila master rad ocjenom 10 (deset).

Ovo je prvi master rad odbranjen na Fakultetu bezbjednosnih nauka i prva odbrana u kojoj je korišćena onlajn video platforma. Podsjećamo da se od akademske 2018/19. godine na Fakultetu bezbjednosnih nauka izvodi nastava na studijskom programu drugog ciklusa studija Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa.

Odbrana rada je bila javnog karaktera.

Čestitamo Gordanu Miloševiću na uspješnoj odbrani master rada i sticanju zvanja Master zaštite i spasavanja – 300 ECTS.