Anketa20

Студентска анкета: Зимски семестар 2023/24. године

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од  25. децембра 2023. до 21. јануара 2024. године.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапријеђења.

Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања.

У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса е-студент.

Молимо студенте да попуне анкету.

За више детаља кликните ОВДЈЕ.