Obuka3

Svečanost povodom završetka Policijske obuke

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka 25. decembra 2023. godine je upriličena svečanost povodom završetka Policijske obuke, koju je za naše studente sprovela Uprava za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Studentska organizacija Fakulteta je uručila zahvalnice instruktorima MUP-a, direktoru Srednje škole unutrašnjih poslova Aleksandru Miladinoviću, načelniku Uprave za policijsku obuku prof. dr Mili Šikmanu i dekanu FBN-a prof. dr Predragu Ćeraniću.

Obuka se sprovodi na osnovu Ugovora o saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Polaznici su dobili potvrde o završenoj Policijskoj obuci za obavljanje poslova i zadataka policijskih službenika u MUP-u Srpske.

Studenti su tokom obuke usvojili osnovna znanja vezana za nošenje i tehniku upotrebe policijskog naoružanja, zakonitu i efikasnu primjenu policijskih ovlašćenja, vještine neophodne za rukovanje uređajima koji se koriste prilikom kontrole vozača u saobraćaju, itd.