Fbnskopje2

Potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom za bezbednost Skopje

Dekani doc. dr Predrag Ćeranić i prof. dr Nikola Dujovski, potpisali su, 25. juna 2019. godine u  Ohridu, ugovor o saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za bezbednost Skopje Univerziteta Sveti Kliment Ohridski – Bitola.

Na sastanku delegacija ova dva fakulteta dogovoreno je da će se saradnja razvijati kroz zajedničke naučno-istraživačke projekte, izdavačku djelatnost, organizovanje zajedničkih naučnih konferencija, razmjenu nastavnog osoblja i studenata i druge aktivnosti od zajedničkog interesa.