03dlogo

3D Academy

Univerzitet u Banjoj Luci realizuje ”3D Academy” u cilju upoznavanja studenata Univerziteta u Banjoj Luci sa 3D tehnologijama.

Šta je program ”3D Academy?”

3D Academy  je skup radionica i predavanja sastavljenih od 8 modula, namijenjenih edukaciji u području 3D tehnologija.

Pod 3D tehnologijama uključujemo:
–    3D modelovanje – ”hard surface“ i „sculpt”,
–    3D vizuelizacija – teksture, svjetlo, render, postprodukcija,
–    3D skeniranje i obrada 3D skeniranih modela,
–    3D štampanje – priprema modela, štampanje, održavanje štampača,
–    Upoznavanje 3D tržišta – freelance, zaposlenje, samostalna prodaja 3D modela.

Održavanje programa:

Program će trajati od 11. marta 2019. do 26. jula 2019. godine u prostorijama Inovacionog centra u Banjoj Luci (ICBL), na adresi: Mladena Stojanovića 4.

Predviđeni angažman:

–    predavanja i vježbe u Inovacionom centru Banja Luka, 3 puta sedmično od 17:00h do 19:00 časova,
–    samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog predavanja). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara u Inovacionom centru (planirano minimalno 18 časova sedmično).

Kandidati koji uspješno završe obuku (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezan uslov) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od mjesec dana u kompaniji MEDIA LAB.

Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.

Prijave

Program je namjenjen studentima javnog univerziteta, a prijava treba da sadrži sljedeće:
–    ispunjen prijavni obrazac,
–    uvjerenje sa fakulteta o godini studiranja i položenim ispitima, koje nije starije od 3 mjeseca,
–    CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu,
–    Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži  razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u PDF formatu na adresu elektronske pošte: dragana.ilibasic@icbl.ba.

Prijave su otvorene do 25. februara 2019. godine.

Svi kandidati koji prođu prvi krug će biti pozvani na intervju, kako bi finalizovali proces selekcije učesnika.

Intervju će biti održan u periodu 26. februara 2019. do 04. marta 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte dragana.ilibasic@icbl.ba i valentina.pesevic@unibl.org, ili na broj telefona 051/340-605.