Group Photo Min

Predstavnici Fakulteta u posjeti Middlesex University London

Predstavnici Fakulteta bezbjednosnih nauka: doc. dr Žana Vrućinić, doc. dr Velibor Lalić i Radoslav Ivaniš, od 19-22. marta 2019. godine, prisustovali su sastancima u Londonu posvećenim realizaciji aktivnosti na projektu NatRisk.

Sastanci su održani na Middlesex University London.

Fakultet bezbjednosnih nauka dio je NatRisk konzorcijuma u okviru kojeg je realizovan projekat pokretanja drugog ciklusa studija.

Nastavu na Middlesex University London pohađa 40 000 studenata na četiri kampusa (London, Dubai, Mauricijus, Malta).