Large Upis 2019 01

Najava upisa nove generacije studenata

Obavještavaju se svi zainteresovani kandiati za upis na prvu godinu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci i Fakultetu bezbjednosnih nauka, da će konkurs za upis studenta za sva tri ciklusa studija biti objavljen 12. juna 2019. godine u dnevnim novinama i na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org) i stranici Fakulteta bezbjednosnih nauka (www.fbn.unibl.org)

Kako je propisano Akademskim kalendarom, prijem dokumenata je od 17. do 28. juna 2019. godine, dok će se prijmeni ispiti polagati 01. jula ove godine.

Kanadidati koji uspješno polože prijemni ispiti i steknu pravo upisa na prvu godinu studija, upisati se mogu od 08. do 12. jula 2019. godine.

Fakultet bezbjednosnih nauka u 2019/2020. godini prima 100 kandidata (24 budžet, 56 sufinansiranje, 20 vanredni).

Više informacija o upisu na Fakultet bezbjednosnih nauka (Informator, Prijemni ispit, Brošura za test opšteg znanja, Test motorike, Pripremna nastava) možete pronaći OVDJE.

Više informacija o Univerzitetu pogledajte ovdje.