03dlogo

3D Academy

Универзитет у Бањој Луци реализује “3D Academy“ у циљу упознавања студената Универзитета у Бањој Луци са 3D технологијама.

Шта је програм “3D Academy?“

3D Academy  је скуп радионица и предавања састављених од 8 модула, намијењених едукацији у подручју 3D технологија.

Под 3D технологијама укључујемо:
–    3D моделовање – “hard surface“ и „sculpt“,
–    3D визуелизација – текстуре, свјетло, рендер, постпродукција,
–    3D скенирање и обрада 3D скенираних модела,
–    3D штампање – припрема модела, штампање, одржавање штампача,
–    Упознавање 3D тржиштa – фрееланце, запослење, самостална продаја 3D модела.

Одржавање програма: 

Програм ће трајати од 11. марта 2019. до 26. јула 2019. године у просторијама Иновационог центра у Бањој Луци (ИЦБЛ), на адреси: Младена Стојановића 4.

Предвиђени ангажман:

–    предавања и вјежбе у Иновационом центру Бања Лука, 3 пута седмично од 17:00х до 19:00 часова,
–    самосталан рад (обавезни задаци након сваког предавања). Кандидатима који немају рачунар задовољавајућих карактеристика биће омогућено коришћење рачунара у Иновационом центру (планирано минимално 18 часова седмично).

Кандидати који успјешно заврше обуку (редовно присуство и редован самосталан рад су обавезан услов) стичу право на обављање стручне праксе у трајању од мјесец дана у компанији MEDIA LAB.

Након успјешно завршене праксе постоји могућност сталног запослења у компанији MEDIA LAB.

Пријаве

Програм је намјењен студентима јавног универзитета, а пријава треба да садржи сљедеће:
–    испуњен пријавни образац,
–    увјерење са факултета о години студирања и положеним испитима, које није старије од 3 мјесеца,
–    ЦВ са сликом, детаљним подацима о претходном формалном и неформалном образовању, праксама и радном искуству,
–    Мотивационо писмо од максимално 200 ријечи, које садржи  разлог пријаве на академију, као и шта кандидат планира да оствари са стеченим знањима.

Све документе потребно је доставити у PDF формату на адресу електронске поште: dragana.ilibasic@icbl.ba.

Пријаве су отворене до 25. фебруара 2019. године.

Сви кандидати који прођу први круг ће бити позвани на интервју, како би финализовали процес селекције учесника.

Интервју ће бити одржан у периоду 26. фебруара 2019. до 04. марта 2019. године.

Додатне информације могу се добити путем електронске поште dragana.ilibasic@icbl.ba и valentina.pesevic@unibl.org, или на број телефона 051/340-605.