Webp.net Resizeimage (3)

Studentska anketa od 17. maja do 06. juna 2021. godine

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 17. maja do 6. juna 2021. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u ljetnjem semestru 2020/2021. godine na prvom ciklusu studija.

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja.

Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.

U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa e-student.