Webp.net Resizeimage (3)

Студентска анкета од 17. маја до 6. јуна 2021. године

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 17. маја до 6. јуна 2021. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у љетњем семестру 2020/2021. године на првом циклусу студија.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења.

Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања.

У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса е-студент.