Krllfbn22 23

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – АКАДЕМСКА 2022/23.
УПИС ОД 5. ДО 8. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ

Коначне резултате пријемног испита за редован студиј погледајте ОВДЈЕ.

Коначне резултате пријемног испита за ванредан студиј погледајте ОВДЈЕ.

Право на упис РЕДОВНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 120. Првих 70 кандидата финансирају школовање из буџета, а преосталих 50 самофинансирају своје школовање. 

Право на упис ВАНРЕДНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 10. 

Упис кандидата са коначне ранг листе трајаће од 5. до 8. јула 2022. године, сваки радни дан од 9.00 до 14.00 часова у студентској служби Факултета.

Потребно је доставити:

1. Двије фотографије, 5×6 cm.
2. Уплатнице.

  • Студенти који финансирају своје школовање из буџета плаћају трошкове семестра 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) и 20 КМ за трошкове уписног материјала – ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ;
  • Самофинансирајући и ванредни студенти плаћају школарину 750 КМ (или 1500 КМ за цијелу годину), трошкове семестра 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) и 20 КМ за трошкове уписног материјала – ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ.

3. Попунити уписни материјал у студентској служби.

Кандидат који у наведеном року не изврши упис, губи право на упис, а његово мјесто заузеће кандидат који је рангиран испод  120.  мјеста на коначној ранг листи за редовне, тј. 10. мјеста на ранг листи за ванредне студије.

Факултет је у првом року попунио уписне квоте тако да неће бити другог уписног рока.