Pi20 21 1 E1593782580316 680×380

Прелиминарна ранг листа – Академска 2022/23. година

Прелиминарне резултате пријемног испита за редован студиј погледајте ОВДЈЕ.

Прелиминарне резултате пријемног испита за ванредан студиј погледајте ОВДЈЕ.

Право на упис РЕДОВНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 120. Првих 70 кандидата финансирају школовање из буџета, а преосталих 50 самофинансирају своје школовање.

Право на упис ВАНРЕДНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 10.

Коначна ранг листа биће објављена 04.07.2022. године у 16.00  часова на интернет и Facebook страници Факултета.

Детаље везане за упис примљених кандидата огласићемо приликом објављивања коначне ранг листе.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану Факултета у року од 48 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на веб-страници Факултета. Приговори се подносе у деканату Факултета: петак (01.07.2020. године) и понедјељак (04.07.2020. године).