Sl

Конкурс за упис на мастер студије у академској 2018/19

К О Н К У Р С
за упис студената на мастер студије за академску 2018/19. годину на
Факултету безбједносних наука

Текст Конкурса погледајте ОВДЈЕ

 1. Уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:
  (1) пријављивање кандидата на конкурс почиње 09.11.2018. а завршава 16.11.2018. године (сваки радни дан у ст. служби Факултета);
  (2) полагање пријемног испита обавиће се 17.11.2018. са почетком у 11.00 часова, сала 130;
  (3) објављивање резултата конкурса је 17.11.2018. године
  (4) упис примљених кандидата почиње 21.11.2018. године, а завршава се 29.11.2018. године.
 2. Приликом пријаве на конкурс, кандидат је дужан приложити сљедећа документа:
  (1) извод из матичне књиге рођених (оригинал);
  (2) увјерење о држављанству (оригинал);
  (3) овјерена копија дипломе првог циклуса;
  (4) извод оцјена са просјеком или овјерену копију додатка дипломи;
  (5) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита – 70КМ, (Инструкција);
  (6) попуњен образац пријаве на конкурс, (Образац пријаве).
 3. Пријемни испит ради се писмено.
  Пријемни испит се састоји од 3 (три) питања од којих свако питање носи максимално 10 (десет) бодова.
  Редослијед кандидата за упис утврђује се на основу:
  – општег успјеха постигнутог на Факултету.
  и
  – резултата постигнутих на пријемном испиту.
  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 2 (два).
  На пријемном испиту, кандидат може остварити од 0 (нула) до 30 (тридесет) бодова.
  По оба мјерила могуће је остварити највише 50 (педесет) бодова.
  Пријемни испит није елиминацион.

Литература за пријемни испит:
(1) Приручник Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа. (ПРИРУЧНИК).
(2) Књига Безбедност у ванредним ситуацијама, аутор проф. др Драган Млађан.

План и прогам студија можете погледати ОВДЈЕ.