Nastavamaster

Настава за другу генерацију мастер студената

28.10.2019. године je отпочела настава за другу генерацију мастер студената на студијском програму Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа.

У академској 2019/20. години уписано је петнаест студената.

Настава се изводи на осам предмета, четири обавезна и четири изборна.

Поред професора са Универзитета у Бањој Луци и Факултета безбедносних наука, наставу изводе професори са Криминалистичко-полицијског Универзитета у Београду и Факултета безбедности Београд.

Мастер  студијски програм Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа је развијен у склопу међународног Ерасмус пројекта NatRisk (развој капацитета у високом образовању Западног Балкана).

Уписом десет редовних и пет ванредних студената у академској 2019/20. години, студијски програм је постао одржив, што је био један од циљева пројекта.