Nastavamaster

Nastava za drugu generaciju master studenata

28.10.2019. godine je otpočela nastava za drugu generaciju master studenata na studijskom programu Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa.

U akademskoj 2019/20. godini upisano je petnaest studenata.

Nastava se izvodi na osam predmeta, četiri obavezna i četiri izborna.

Pored profesora sa Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta bezbednosnih nauka, nastavu izvode profesori sa Kriminalističko-policijskog Univerziteta u Beogradu i Fakulteta bezbednosti Beograd.

Master  studijski program Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa je razvijen u sklopu međunarodnog Erasmus projekta NatRisk (razvoj kapaciteta u visokom obrazovanju Zapadnog Balkana).

Upisom deset redovnih i pet vanrednih studenata u akademskoj 2019/20. godini, studijski program je postao održiv, što je bio jedan od ciljeva projekta.