Thumb индонезија

Стипендије за постдипломски студиј у Индонезији

Обавјештавају се студенти да Влада Републике Индонезије додјељује стипендије за постдипломски студиј из различитих области на 16 еминентних универзитета у Индонезији. Стипендије се додјељују у оквиру Developing Countries Partnership програма  (KNB Scolarship 2018). Стипендије у потпуности покривају трошкове за вријеме трајања студија: повратне авионске карте, трошкове смјештаја, животне трошкове, здравствено осигурање и др.

Све неопходне информације о универзитетима, програмима студија, условима за добијање стипендије, начину аплицирања и др. могу се наћи на:  www.knb.dikti.go.id (рубрика DOWNLOAD).

Пријаву и тражена документа потребно је доставити у Амбасаду Републике Индонезије у Сарајеву најкасније до 23.априла 2018.године. Електронска верзија докумената доставља се на sarajevo.kbri@kemlu.go.id.