Grb

Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 2018. године оних кандидата који размјену започињу у 2018. години.

Конкрус је расписан за одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних високошколских установа из Републике Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству.

Такође, конкрус је расписан за одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научно-истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству.

Овај конкурс је расписан и за долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

Конкурс се односи и на  долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научно- истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: „Министарство просвјете и културе Републике Српске, Ресор за високо образовање, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, са назнаком “Јавни конкурс за међународну размјену студената и академског особља“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Независне новине“ као и на Порталу Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net

Овај конкурс остаје отворен 45 дана од дана објављивања у дневном листу “Независне новине“.

Детаље конкурса прочитајте овдје, а сва потребна документа можете преузети овдје (Прилог 1Прилог 2Прилог 3Прилог 4)