Upis 20 21 676×380 1 (1)

Упис љетног и овјера зимског семестра 20/21.
Прва година: 22-26.02.2021. године
Остали студенти: 8-12.03.2021. године

Упис љетног и овјера зимског семестра за прву годину првог циклуса студија обавиће се од 22-26.02.2021. године, док за све остале године првог и другог циклуса студија, почиње 08.02.2021. године, а завршава 06.03.2021. године.

Упис семестра обављаће се у студентској служби Факултета од, од 9.00 до 14.00 часова.

Студент приликом уписа предаје:

  1. Попуњен уписни материјал који се може преузети у ст. служби или на линковима: ПРИЈАВНИ СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ и СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ.
  2. Индекс.
  3. Уплатнице (студенти који су измирили трошкове школарине и семестра не предају уплатнице). Инструкције за уплату: Инструкција СЕМЕСТАРИнструкција ШКОЛАРИНА.

Настава за прву годину првог циклуса студија почиње 22.02.2021. године, а завршава 04.06.2021. године, док за све остале године првог и другог циклуса студија, настава почиње 08.03.2021. године, а завршава 05.06.2021. године.

Изборни предмети ће се бирати кроз систем е-студент. Крајњи рок за одабир изборног предмета, за прву годину студија, је недјеља 28.02.2021. године. Студентима који у наведеном року не буду одабрали изборни предмет, исти ће бити додјељен по аутоматизму.

*Студенти који обнављају неку годину студија, могу у обнови слушати предмете из љетног семестра у висини ECTS бодова из љетног семестра претходне године студија који су остварили приликом обнове године у октобру 2020. Студенти пишу изјаву за предмете које желе да слушају. Нпр. ако је студент у тренутку обнове године у октобру 2020. остварио 14 ECTS бодова из 2. семестра, он може слушати 14 ECTS бодова из 4. семестра.