Master062013

Конкурс за упис нове генерације студената: 7. јун 2023. године

Конкурс за упис нове генерације студената на Факултету безбједносних наука биће објављен 7. јуна 2023. године на интернет страници Факултета и у дневним новинама.

Пријем докумената за упис студената у академској 2023/2024. години, за први циклус студија, је од 19. до 23. јуна 2023. године, а упис примљених кандидата је планиран од 3. до 7. јула 2023. године.

Пријем докумената за упис студената у академској 2023/2024. години, за други циклус студија, је од 19. јуна до октобра 2023. године.