Сајбер криминалитет – Предавање Александра Миладиновића

Дана 4.11.2021. у 11.00 у амфитеатру Факултета безбједносних наука одржаће се предавање на тему ,,Сајбер криминалитет ‒ безбједност у виртуелном свијетуˮ. Предавање ће одржати Александар Миладиновић, ма, Управа за полицијску обуку.

Компјутерски криминал се одређује као злоупотреба компјутера у смислу сваког догађаја, који је у вези са употребом компјутерске технологије, у коме жртва трпи или би могла да трпи губитак, а учинилац дјелује у намјери да себи прибави корист.