Admin Ajax (1) (1)

УПИС ЉЕТНОГ СЕМЕСТРА

Упис љетног семестра за прву годину првог циклуса студија почиње 22.02.2021. године, а завршава се 26.02.2021. године, док за све остале године првог, другог и трећег циклуса студија, упис љетног семестра почиње 08.03.2021. године, а завршава 12.03.2021. године.