Upis 20 21 676×380 1 (1)

Објављен Конкурс за упис студената у прву годину студија у академској 2022/2023. години

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установама

 1. Пријем докумената (први циклус студија): 20-24.06.2022. године, од 9.00 до 14.00 часова.
  Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:
  2.1 Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал).
  2.2 Диплому (оригинал).
  2.3 Родни лист (оригинал или овјерена копија).
  2.4 Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија).
  2.5 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату).
  2.6 Попуњен образац пријаве за упис на Факултет (Образац пријаве).
  2.7 Љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Увјерење се може извадити сваки радни дан у амбулантама Медицинског специјалистичког центра у Кампусу Универзитета, павиљон IV у сутерену у времену од 08-20 h. Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Цијена 25 КМ. (Инструкција за уплату).
  2.8 Доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).
 2. Пријемни испит (први циклус студија):27.06.2022. године (I група), 28.06.2022. године (II група) и 29.06.2022. године (III група) са почетком у 7,00 часова.

Пријаве за други циклус студија трају од 20. јуна до 14. октобраДетаљније.