Anketa

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2019/2020. године

Поштовани,

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса регулише се студентско анкетирање као вредновањe квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапређења.

Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања.

У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената. Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент.

Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. 

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 23. децембра 2019. до 17. јануара 2020. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2019/2020. године на првом циклусу студија.

С поштовањем.

 

Координатор за осигурање квалитета