Pravilnik (1080 X 698)

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (пречишћен текст)

 

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (пречишћен текст) погледајте ОВДЈЕ.

Пријемни испит се састоји од:

  1. Теста из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова) – Питања за тест.
  2. Теста из историје (максимално 10 бодова) – Питања за тест.
  3. Теста моторичких способности (максимално 20 бодова) – Опис тестова и Критеријуми.
  4. Писменог рада на задану тему (максимално 5 бодова).
  5. Диктата (максимално 5 бодова).

Нити један од тестова није елиминаторног карактера,

На тесту из српског језика и књижевности кандидат може да оствари максимално 10 (десет) бодова.
На тесту из историје кандидат може да оствари максимално 10 (десет) бодова.
На тесту из моторичких способности кандидат може да оствари максимално 20 (двадесет) бодова.
Писмени рад и диктат се бодују максимално са по 5 (пет) бодова.

Више детаља о упису погледајте ОВДЈЕ.