Test

Питања за пријемни испит из српског језика и књижевности и историје

 

Питања за тест из српског језика и књижевности погледајте ОВДЈЕ.
Питања за тест из историје погледајте ОВДЈЕ.

Тест из српског језика и књижевности се састоји од 10 (десет) питања.
Тест из историје се састоји од 10 (десет) питања.

На тесту из српског језика и књижевности кандидат може да оствари максимално 10 (десет) бодова.
На тесту из историје кандидат може да оствари максимално 10 (десет) бодова.

Питања могу садржавати понуђене одговоре или су формулисана на начин да се допуњавају. Код питања које садржи понуђени одговор само један одговор се сматра тачним и на њега се одговара заокруживањем слова испред понуђеног одговора. Дозвољено је заокружити само један понуђен одговор. Код питања која се допуњавају, тачним се сматра само онај писани или нумерички садржај који одговара садржају из литературе за спремање пријемног испита.
Тачан одговор на питање се бодује 1 (једним) бодом.
Тест се ради 20 (двадесет) минута.

Више детаља о упису погледајте ОВДЈЕ.