Anketa

Anketiranje studenata u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine

Poštovani,

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa reguliše se studentsko anketiranje kao vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unapređenja.

Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.

U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata. Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent.

Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Anketiranjem su obuhvaćeni oni studenti koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 23. decembra 2019. do 17. januara 2020. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2019/2020. godine na prvom ciklusu studija.

S poštovanjem.

Koordinator za osiguranje kvaliteta