DSCN0178

Закључен Споразум са Горском службом спасавања Бања Лука

Декан Факултета безбједносних наука, доц.др Предраг Ћеранић, испред Факултета безбједносних наука, закључио је Споразум о међусобној сарадњи са Горском службом спасавања Бања Лука, коју заступа начелник Мирослав Крњаић.

Споразумне стране су сагласне да заједно сарађују у:

  • извођењу појединих облика наставе, као и активности везаних за обављање обуке из дјелокруга Горске службе спасавања Бања Лука, у промотивне сврхе,
  • размјени стечених искустава у одређеним видовима образовања, оспособљавања и усавршавања,
  • пружању техничке подршке у складу са могућностима и потребама.