Обавјештење

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада кандидата Милоша Бандића

Јавна одбрана мастер рада под називом ОТКРИВАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ДЕЛИКАТА У УСЛОВИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА кандидата Милоша Бандића, одржаће се 02.12.2021.године у 12.00 часова на Факултету безбједносних наука, кабинет криминалистике.
Мастер рад налази се на увид јавности у библиотеци Факултета.