Prosirenjeliste

Проширење коначне ранг листе за упис студената

Факултет безбједносних наука упутио је у процедуру захтјев за проширење коначне ранг листе за упис студената.

  • Редован студиј (самофинансирање); проширење листе за 10 мјеста.
  • Ванредан студиј; проширење листе за 10 мјеста.

Проширењем ранг листе право на упис оствариће кандидати закључно са редним бројем 132. (ранг листа за редован студиј) и кандидати закључно са редним бројем 20 (ранг листа за ванредан студиј).

Упис кандидата вршиће се у септембру 2021. године.

Кандидати ће бити благовремено обавјештени о свим детаљима.