Prosirenjeliste

Proširenje konačne rang liste za upis studenata.

Fakultet bezbjednosnih nauka uputio je u proceduru zahtjev za proširenje konačne rang liste za upis studenata.

Redovan studij (samofinansiranje); proširenje liste za 10 mjesta.
Vanredan studij; proširenje liste za 10 mjesta.

Proširenjem rang liste pravo na upis ostvariće kandidati zaključno sa rednim brojem 132. (rang lista za redovan studij) i kandidati zaključno sa rednim brojem 20 (rang lista za vanredan studij).

Upis kandidata vršiće se u septembru 2021. godine.

Kandidati će biti blagovremeno obavješteni o svim detaljima.