Pi20 680×380

Konačna rang lista – Akademska 2021/22. godina

Konačne rezultate prijemnog ispita za redovan studij pogledajte OVDJE.

Konačne rezultate prijemnog ispita za vanredan studij pogledajte OVDJE.

Pravo na upis REDOVNIH STUDIJA ostvaruju kandidati zaključno sa rednim brojem 120. Prvih 80 kandidata finansiraju školovanje iz budžeta, a preostalih 40 samofinansiraju svoje školovanje. 

Pravo na upis VANREDNIH STUDIJA ostvaruju kandidati zaključno sa rednim brojem 10. 

Upis kandidata sa konačne rang liste trajaće od 5. do 9. jula 2021. godine, svaki radni dan od 9.00 do 14.00 časova u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebno je dostaviti:

1. Dvije fotografije, 5×6 cm.
2. Uplatnice.

Studenti koji finansiraju svoje školovanje iz budžeta plaćaju troškove semestra 42 KM (ili 84 KM za cijelu godinu) i 20 KM za troškove upisnog materijala