Pi20 680×380

Коначна ранг листа – Академска 2021/22. година

Коначне резултате пријемног испита за редован студиј погледајте ОВДЈЕ.

Коначне резултате пријемног испита за ванредан студиј погледајте ОВДЈЕ.

Право на упис РЕДОВНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 120. Првих 80 кандидата финансирају школовање из буџета, а преосталих 40 самофинансирају своје школовање. 

Право на упис ВАНРЕДНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 10. 

Упис кандидата са коначне ранг листе трајаће од 5. до 9. јула 2021. године, сваки радни дан од 9.00 до 14.00 часова у студентској служби Факултета.

Потребно је доставити:

1. Двије фотографије, 5×6 cm.
2. Уплатнице.

  • Студенти који финансирају своје школовање из буџета плаћају трошкове семестра 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) и 20 КМ за трошкове уписног материјала – ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ;
  • Самофинансирајући и ванредни студенти плаћају школарину 750 КМ (или 1500 КМ за цијелу годину), трошкове семестра 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) и 20 КМ за трошкове уписног материјала – ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ.

3. Попунити уписни материјал у студентској служби.

Кандидати који у наведеном року не изврше упис, губе право на упис, а њихово мјесто заузеће кандидати који су рангирани испод  120.  мјеста на коначној ранг листи за редовне, тј. 10. мјеста на ранг листи за ванредне студије.

Менаџмент Факултета покренуће процедуру за проширење ранг листе ванредних студија за додатних 10 мјеста. чиме би кандидати, закључно са редним бројем 20, остварили право на упис. Кандидати ће бити благовремено обавјештени.

Факултет је у првом року попунио уписне квоте тако да неће бити другог уписног рока.