FAQSFBN

УПИС 2021. – ПРВИ ЦИКЛУС – НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА КАНДИДАТА

 • Да ли могу „пасти“ на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом у средњој школи. На основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Да ли уписујете стране држављане?
  Не. Изузетак је Република Србија. Кандидати који имају држављанство Р. Србије остварују сва права као и студенти из Српске/БиХ.
 • Да ли је Факултет безбједносних наука државни факултет?
  Јесте, дио је Универзитета у Бањој Луци.
 • Да ли организујете припремну наставу?
  Све материјале за припремну наставу преузмите онлајн ОВДЈЕ.
 • Како се зове студијски програм по коме ћу студирати и које звање се стиче завршетком студија?
  Студијски програм се зове Безбједност и криминалистика.

  Завршетком студија стичете звање дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли диоптрија игра улогу?
  Диоптрија не игра улогу.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли висина игра улогу?
  Висина не игра улогу.
 • Колики је минимални просјек у средњој школи да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек НИЈЕ ДЕФИНИСАН.
 • Гдје могу да се запослим завршетком Факултета?
  Министарство унутрашњих послова Српске, Министарство одбране, СИПА, Гранична служба, приватни сектор, просвета, итд.
 • Колико кандидата примате ове године?
  Ове године примамо 120 редовних (80 буџет и 40 самофинансирање) и 10 ванредних кандидата.
 • Колика је школарина на вашем Факултету?
  Буџет: 84 КМ, у двије рате.

  Сaмoфинансирање: 1584 КМ, у двије рате.
  Ванредно: 1584 КМ, у двије рате.
 • Шта ако сам средњу школу завршио изван БиХ?
  Лица која су средње образовање стекла у иностранству (изузев Републике Србије) треба претходно да изврше нострификацију дипломе у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Поступку нострификације из става 3. не подлијежу свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (“Службени гласник Републике Српске“, број 79/05).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Можете у студентској служби Факултета или на

  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org
 • Да ли љекарско увјерење морам извадити у Бањој Луци?
  Да, у амбуланти на студентском кампусу Универзитета у Баљој Луци.