Konkursd

Конкурс за избор декана Факултета безбједносних наука

Научно-наставно вијеће Факултета безбједносних наука УНИБЛ на сједници одржаној 07.04. 2021. године донијело је Одлуку о покретању иницијативе за избор декана.
За избор декана пријаву могу поднијети кандидати који испуњавају услове у складу са чланом 62. став 4. Закона о високом образовању Републике Српске:

  • да су у наставном звању ванредног или редовног професора;

  • да су запослени на Универзитету у Бањој Луци са пуним радним временом и

  • да су чланови Научно-наставног вијећа Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета безбједносних наука УНИБЛ, лично на протокол Факултета безбједносних наука УНИБЛ, или путем поште на адресу Факултет безбједносних наука УНИБЛ, Булевар војводе Живојина Мишића 10 А, 78000 Бања Лука.