Admin Ajax (1) (1)

Свјетски клуб путника NomadMania додјељује стипендије од €1,500 за студенте у сврху путовања

Сврха стипендије је омогућити студентима незавидног материјалног стања да први пут оду на самостално путовање које може, али и не мора бити, ради стицања нових академских знања. Циљ је подстицање мобилности, самостално путовање и упознавање нових култура.
Више информација се налази у прилогу, те на адреси https://nomadmania.com/scholarships.html