Poster Ic

Зашто изабрати студије на ФБН-у?
Први циклус:
Пријава на конкурс: 22-26. јун.
Пријемни испит: 1. или 2. јул.

Зашто изабрати студије на Факултету безбједносних наука?
Кроз наш програм студенти:
• Се оспособљавају за оперативне, безбједносне и менаџерске послове у полицији, војсци и другим безбједносним структурама;
• Се оспособљавају за самосталан рад након завршетка студија;
• Имају практичну обуку;
• Се оспособљавају за менаџерске послове у области безбједности у предузећима и установама;
• Похађају предавања предавача из земље и иностранства;
• Учествују у размјени студената;
• Имају могућност даљег усавршавања у земљи и иностранству;
• Учествују у студијским путовањима и на научним скуповима;

Могућност запослења:
• Јавни и државни сектор (полицијске агенције, оружане снаге, друге безбједносне агенције, сви оперативни и безбједносни послови;
• Цивилни сектор (предузећа, установе) – менаџер безбједности;
• Детективске агенције, службе физичко-техничког обезбјеђења, менаџер, оперативни радник;
• Државни органи (Пореска управа, Управа за индиректно опорезивање, Комунална полиција и све позиције гдје је услов запослења Факултет друштвеног усмјерења); 

1️⃣ Документе за упис на Факултет безбједносних наука кандидати могу предати у студентској служби Факултета од 22. до 26. јуна 2020. године, Булевар војводе Живојина Мишића 10а, 78 000, Бања Лука.

2️⃣ Пријемни испит одржаће се 1. (прва група) и 2. јула 2020. године (друга група). 

3️⃣ Упис примљених кандидата 8-17. јул 2020. 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЈЕ.