KRIT NASLOVNA

Студијска посјета Техничком универзитету Крит

Представници Факултета безбједносних наука, ма Милица Сикимић и Радослав Иваниш, учествовали су на редовном састанку Управног одбора NatRisk пројекта, састанку Одбора за управљање пројектом, састанку Одбора за  квалитет и састанку посвећеном мобилности – размјени студената, наставног и ненаставног особља, који су одржани 5. и 6. септембра на Техничком универзитету Крит (Хања).

Чланови пројектних тимова партнерских институција упознати су чињеницом да је Факултет безбједносних наука први успио да акредитује студијски програм те да ће од школске 2018/19 кренути извођење наставе.

Конзорцијум NatRisk пројекта оцјењен је од стране Европске агенције као један од најуспјешнијих у Европском научном простору.

Иначе, Крит је туристички и историјски бисер Грчке. Годишње острво посјети преко девет милиона туриста, и то највише из Скандинавије, Русије и Француске. На оствру постоје три Универзитета, од којих је Универзитет Крит (Хања) други по величини.

Project number:  573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein