Slikaa

Бесплатни курсеви страних језика

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, организује бесплатне курсеве страних језика – енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика, за наставнике, сараднике, административне раднике и студенте Универзитета у Бањој Луци.

На курсеве се могу пријавити и пријатељи Универзитета у Бањој Луци.

Рок за пријаву  је 31. јануар 2018. године, а курсеви  ће трајати од 27. фебруара  до 2. јуна 2018. године.

Поред наведених курсева, биће организован и курс српског језика за странце (контакт особа за курс српског језика за странце је мр Нина Говедар (nina.govedar@flf.unibl.org)

Више информација о курсевима налази се  у прилогу.