Stservis

Веб портал за студенте

Факултет безбједносних наука у процесу је преласка  на Интегрисани информациони систем Универзитета у Бањој Луци, у чијем саставу се налази и веб сервис за студенте https://student.unibl.org.

Веб портал за студенте омогућава студентима приступ Факултетском информационом систему (ФИС). Главна намјена портала је пребацивање у Интернет окружење свих административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у Студентској служби.

Обавјештавају се студенти прве године (бруцоши) да 26.12. и 27.12. у студентској служби, могу преузети своје налоге за е-систем и е-пошту.

Остали студенти биће накнадно обавјештени о датуму преузимања својих налога.

Упутство за коришћење портала можете погледати ОВДЈЕ 

Портал  пружа неопходне информације студентима, што обухвата: преглед предстојећих испитних рокова и испита, пријава и преглед пријављених испита, пријава на списак и преглед спискова, избор изборних предмета, преглед оцјена, неположених испита и ECTS бодова, студентска анкета о професорима, разна обавјештења за студенте, итд.

Након преузимања налога, студенти су дужни до 30.12.2017. године попунити студентску анкету која се налази на порталу е-студент.

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса, који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.