Korice Ceranic 6 4 2020

Објављена монографија “Безбједносна политика – Прилике у Босни и Херцеговини“ аутора Предрага Ћеранића

Из штампе је изашла још једна публикација чији је издавач Факултет безбједносних наука. Ради се о монографији: „БЕЗБЈЕДНОСНА ПОЛИТИКА – Прилике у Босни и Херцеговини“, аутора Предрага Ћеранића.

Предметни рукопис обима је 309 страна, структурираних у пет поглавља, обухваћених сљедећим насловима: I) Зашто и како истраживати јавне политике, II) Теоријски оквир истраживања, III) Искуства и достигнућа у формулисању и имплементацији јавних политика у области безбједности земаља ЕУ, IV) Јавне политике Босне и Херцеговине у области безбједности и V) Анализа јавних политика БИХ у области безбједности.

У овом дјелу аутор је идентификовао актере јавних политика, објаснио процес њиховог креирања, анализирао постојеће јавне политике и формулисао приједлог њиховог унапређења о чему до сада нема публикација на српском и сродним језицима. На прегледан и јасан начин обрађене су теме чија важност произилази из чињеница да  политика битно чак и пресудно, утиче на животе људи, да се јавне политике у области безбједности у БиХ креирају у сложеним околностима и усљед бројних неријешених политичких проблема.

Практични циљ монографије јесте допринос у истраживању постојећих и изналажењу ефикасних јавних политика у области безбједности.