Logo Proporcija

Конкурс за стипендије за стручну праксу КПУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000, Бања Лука

Република Српска

 

Универзитет у Бањој Луци расписује Конкурс за стипендије за стручну праксу у оквиру пројекта NatRsik

 

У оквиру ERASMUS+ програма – NatRisk – расписује се Конкурс за стручну праксу за студенте Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.

Доступно је пет стипендија за студенте II циклуса студија у трајању од 10 дана на Криминалистичко-полицијском Универзитету, Београд Стипендија је предвиђена за љетни семестар академске 2018/2019. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

  • стипендија у износу од 660,00 евра бруто.
  • путни трошкови до износа од 180,00 евра,
  • евентуална виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

*Наведени износ стипендије ће бити умањен за одговарајући порез, сходно Националном законодавству.

АПЛИКАНТИ

На Конкурс се могу пријавити студенти II циклуса студија Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

За Конкурс је потребно доставити:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Traineeships

ПРИЈАВА

Сву тражену документацију потребно је доставити у pdf формату путем е-поште на:

zana.vrucinic@fbn.uinibl.org

У предмету е-поште насловити: „Пријава за Erasmus+ CBHE KA2 мобилност на Криминалистичко-полицијском Универзитету, а у тексту наведите листу докумената које достављате.

Координатор ће све пријаве доставити Комисији која ће, у року од 5 дана од затварања Конкурса, донијети одлуку о номинацији.

Рок за достављање документације је 30. април  2019. године до 12.00 часова.

ПОСТУПАК ОДАБИРА

По завршетку Конкурса, Комисија за одабир кандидата ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава (испуњеност услова у складу са ERASMUS+ правилима, валидност достављаних докумената), као и академску процјену свих пријављених кандидата.

Студенти који буду одабрани дужни су у Информационом систему пријавити одлазак на размјену.

ЛИНКОВИ

КП Универзитет: http://www.kpu.edu.rs/cms/

Контакт информације за КПУ: vuk.kulic@kpa.edu.rs

 

Project number:  573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which maybe made of the information contained therein“