Obavjestenjefbn

Потврде за полицијску обуку

Потврде о обављеној Полицијској обуци студенти могу преузети у ст. служби