Large Gender

Едукације и радионице о родној равноправности

Савјетодавни одбор за родну равноправност Универзитета у Бањој Луци организује серију едукација/радионица посвећених различитим аспектима родне равноправности.

Едукације и радионице су отвореног типа и намијењене су свим заинтересованим запосленим и студентима Универзитета у Бањој Луци.

Едукација на тему родне димензије у наставним садржајима, укључујући препознавање родних предрасуда и стереотипа, одржаће се 16. маја 2023. године од 13 до 15 часова у читаоници на Филозофском факултету. Едукацију ће одржати др Наташа Вученовић Гњато са Филолошког факултета. Кратак опис едукације.

Радионица о родно заснованом насиљу, укључујући сексуално узнемиравање, одржаће се 18. маја 2023. године у 13 часова на Факултету политичких наука. Радионицу ће одржати доц. др Далибор Савић и Јована Млинаревић, МА, са Факултета политичких наука.

Едукација о укључивању родне перспективе у истраживање биће одржана 25. маја 2023. године у 13 часова у читаоници на Филозофском факултету. Едукацију ће одржати проф. др Милена Карапетровић са Филозофског факултета.
Кратак опис едукације.

Радионица о употреби родно осјетљивог језика биће одржана 29. маја 2023. године у 13 часова (локација ће бити накнадно утврђена). Радионицу ће одржати проф. др Данијела Мајсторовић са Филолошког факултета.

Позивају се сви заинтересовани из реда академског и административног особља, као и студенти, да се пријаве и узму учешће у радионицама. Пријаве је могуће извршити путем сљедећег линка најкасније дан прије одржавања едукације/радионице.

Иначе, едукације и радионице су планиране као дио реализације Акционог плана за родну равноправност Универзитета у Бањој Луци за период 2022–2026. година, а организоване су у оквиру пројекта „Одговорно истраживање и иновације – родна равноправностˮ, финансираног кроз грант Министарства цивилних послова БиХ.

Едукација о укључивању родне перспективе у истраживање

Родни стереотипи и предрасуде још увијек су дубоко укоријењени и на универзитетима и у научним институцијама. Како би се обезбједила родна равноправност у академском простору један од начина је и промјена у приступу научним истраживањима. Осим тога, укључивање у Европски истраживачки простор подразумијева да јасна опредјељеност за родну равноправност буде дио како организационе културе научних тимова тако и предмет истраживања.

Циљ ове едукације је да учесници и учеснице добију одговоре на питања:
• Зашто је значајно истраживати о родној равноправности?
• Како се неједнакост жена и мушкараца показује на универзитетима у региону?
• Којa су основна знања о родној равноправности неопходна за пријаву пројеката у оквиру програма Хоризонт Европа?
• На који начин Универзитет у Бањој Луци институционално подржава унапређење родне димензије у научночистраживачкој области?
• Која литература и извори су корисни у даљем самосталном истраживачком раду?

Едукација ће се одвијати у форми предавања и дискусије, а намјењена је научно-наставном особљу и студентима свих факултета Универзитета у Бањој Луци.