Obavjestenjefbn

Упис семестра закључно са 29. фебруаром

Упис љетног семестра завршава се 29. фебруара 2024. године у 14.00 часова. 

Сходно Трошковнику Универзитета, предвиђена накнада за овјеру семестра за студенте који из неоправданих разлога не овјере семестар у датом року је 50 КМ.