Upis 20 21 676×380 1 (1)

Упис љетног и овјера зимског семестра од 20. до 28. фебруара 2023. године.

Упис љетног семестра почиње 20.02.2023. године, а завршава се 28.02.2023. године.

Упис семестра обављаће се у студентској служби Факултета од 9.00 до 14.00 часова.

Настава са повременим провјерама знања почиње 20.02.2023. године, а завршава 09.06.2023. године.

Студент приликом уписа предаје:

  1. Попуњен уписни материјал који се може преузети у ст. служби или на линку: Уписни материјал. Апсолвенти предају само индекс и уплатницу.
  2. Индекс.
  3. Уплатнице (студенти који су измирили трошкове школарине и семестра не предају уплатнице).
    Инструкције за уплату: Инструкција СЕМЕСТАР – I циклусИнструкција ШКОЛАРИНА – I циклусИнструкција СЕМЕСТАР – мастерИнструкција ШКОЛАРИНА – мастер.

Изборни предмети ће се бирати приликом уписа.

*Студенти који обнављају неку годину студија, могу у обнови слушати предмете из љетног семестра у висини ECTS бодова из љетног семестра претходне године студија који су остварили приликом обнове године у октобру 2021. Студенти пишу изјаву за предмете које желе да слушају. Нпр. ако је студент у тренутку обнове године у октобру 2020. остварио 14 ECTS бодова из 2. семестра, он може слушати 14 ECTS бодова из 4. семестра.