Kursfill

Бесплатни курсеви страних језика

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци организује циклус бесплатних курсева страних језика

У понуди су курсеви енглеског, њемачког, италијанског, француског, руског и курсеви српског језика за странце. 

Курсеви ће се одржавати једном до два пута недјељно, у трајању од по 60 односно 120 минута, и то од 27. фебруара до 2. јуна 2023. године.

Пријаве до 10. фебруара 2023. на сљедеће имејлове:

италијански:  maria.fornari@flf.unibl.org

енглески: svetlana.mitic@flf.unibl.org

француски:  misela.susic@student.flf.unibl.org

руски:  tanja.malic@student.flf.unibl.org

њемачки:  kursnjemacki2023@gmail.com

српски за странце: nina.govedar@flf.unibl.org