Upis 20 21 676×380 1 (1)

Упис године и овјера семестра од 3. до 21. октобра 2022. године

Упис академске 2022/23. године трајаће од 3. до 21. октобра 2022. године.

Упис ће се обављати у студентској служби Факултета од 9.00 до 14.00 часова.

У наредну годину студија је могуће пренијети 2 наставна предмета.

Студент приликом уписа предаје:

 1. Попуњен уписни материјал који се може преузети у ст. служби или на линку: а. Уписни материјал (Први циклус)  б. Уписни материјал (Други циклус). *Статистички лист се попуњава у 2 примјерка.
 2. Индекс. 
 3. Уплатнице:
  Инструкције за уплату: Инструкција СЕМЕСТАР – I циклусИнструкција ШКОЛАРИНА – I циклус, Инструкција ОБНОВА – I циклус; Инструкција СЕМЕСТАР – мастерИнструкција ШКОЛАРИНА – мастер, Инструкције ОБНОВА – мастер.

В А Ж Н Е    Н А П О М Е Н Е:

 • ОБНОВА ГОДИНЕ – ПРВИ ЦИКЛУС:
  • Самофинансирање: студијска година са 10 предмета на години: 75 КМ по неположеном испиту.
  • Самофинансирање: студијска година са 8 предмета на години: 93,75 КМ по неположеном испиту.
  • Буџет: 22 КМ по испиту (10 предмета на години) или 27,50 КМ (осам предмета на години).
  • Ванредни: 60 КМ по неположеном испиту.
  • Обнова апсолвентског стажа: 20 КМ по неположеном испиту.
 • Студенти уписани акедемске 20/21 и 21/22. године на буџет, а који су обнављали прву годину и стекли услов за упис друге године студија, настављају школовање на буџету.
 • Студенти уписани 2019/20.  и раније отварују попуст приликом обнове године, како слиједи. 
  • Од плаћања обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, ослобођени су: 1. студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота, 2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до навршених 26 година живота, 3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије, 4. студенти са инвалидитетом и 5. студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота. 12б. Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, 50% плаћају слиједеће категорије студената: 1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота. 12в. Редовни студенти из породица два или више студената који студирају на првом циклусу студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота плаћају 50% од износа утврђене школарине, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као накнада за обнову године у случајевима када студенти из ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.
 • ОБНОВА ГОДИНЕ – ДРУГИ ЦИКЛУС:
  • Редовни студенти (буџет) уписани прошле академске године, који нису одбранили мастер рад, обнављају прву годину студија и плаћају 73,30 КМ по неположеном испиту.
  • Редовни студенти (самофинансирајући) уписани прошле академске године, који нису одбранили мастер рад, обнављају прву годину студија и плаћају 500 КМ за трошкове обнове.
  • Ванредни студенти уписани прошле академске године, који нису одбранили мастер рад, обнављају прву годину студија и плаћају 60 КМ по неположеном испиту.
 • ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СЛУШАЊЕ У ОБНОВИ:
  • Изборни предмети ће се бирати приликом уписа.
  • Студенти који обнављају неку годину студија, могу у обнови слушати предмете из љетног семестра у висини ECTS бодова из љетног семестра претходне године студија који су остварили приликом обнове године у октобру 2021. Студенти пишу изјаву за предмете које желе да слушају. Нпр. ако је студент у тренутку обнове године у октобру 2020. остварио 14 ECTS бодова из 2. семестра, он може слушати 14 ECTS бодова из 4. семестра.