Logo Fb

Упис на Факултет безбједносних наука 2018/19.

Сви заинтересовани кандидати за упис у академској 2018/2019. години могу се јавити на Конкурс, који ће бити објављен 13. јуна 2018. године. Конкурс ће бити објављен у дневним новинама (Глас Српске или Независне новине), на интернет и facebook страници Факултета и Универзитета.

Кандидати ће документа за упис на Факултет безбједносних наука моћи предати у студентској служби Факултета од 18. јуна до 29. јуна 2018. године.

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 02. 07. и 03. 07. 2018. ГОДИНЕ.

Прелиминарна ранг листа ће бити објављена на сајту Факултета 04. 07. 2018. године до 14.00 часова.

Незадовољни кандидати ће моћи поднијети жалбу на прелиминарну ранг листу 05. 07. и 06. 07. 2018. године.

Коначна ранг листа ће бити објављена 09. 07. 2018. године.

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал),
 • Диплому (оригинал),
 • Родни лист (оригинал),
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал),
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату),
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет,
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога,
 • Увјерење да се не води кривични поступак.

Структура пријемног испита:

 1. Тест општег знања (максимално 20 бодова) – Брошура са питањима и одговорима за тест општег знања.
 2. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Критеријуми.
 3. Писмени рад на задану тему (максимално 5 бодова).
 4. Интервју са кандидатом (максимално 5 бодова).

Кандидати на провјеру моторичких способности требају да дођу у спортској опреми (шорц или тренерка, мајица, патике).

Кандидати на тест општег знања и писмени рад (есеј) треба да понесу хемијску оловку.

Право уписа на студије Факултета безбједносних наука стиче кандидат који је на коначној ранг – листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Све додатне информације се могу добити у студентској служби  Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, као и путем телефона; 051/333-648  сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.