Обавјештење

Приступно предавање:
др Драгиша Јуришић

Приступно предавање за избор наставника у ужу научну област Безбједност у ванредним ситуацијама кандидата др Драгише Јуришића на тему

“Улога војске у ванредним ситуацијама” одржаће се у четвртак 04.08.2022. године са почетком у 10.30 сати у кабинету криминалистике Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.