Master062013

Pristupno predavanj:
dr Dragiša Jurišić

Pristupno predavanje za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Bezbjednost u vanrednim situacijama kandidata dr Dragiše Jurišića na temu

“Uloga vojske u vanrednim situacijama” održaće se u četvrtak 04.08.2022. godine sa početkom u 10.30 sati u kabinetu kriminalistike Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.